Geen woorden maar paarden

De gecertificeerde equine geassisteerde coach of therapeut

Op deze website vindt u gecertificeerde equine geassisteerde coaches (paardencoaches) en therapeuten die zowel met als zonder paarden werken en die middels hun registratie in het kwaliteitsregister aangeven belang te hechten aan kwaliteit, professionaliteit en integriteit.

Vind een coach of therapeut

U kunt via de zoekfunctie een coach of therapeut zoeken op naam, specialisme of kernwoord. Op de kaart kunt u een equine geassisteerde coach of therapeut bij u in de buurt vinden.

Kiezen voor een in het KREAC geregistreerde coach of therapeut betekent

Kiezen voor een equine geassisteerde coach of therapeut die:

  • de minimaal eenjarige (level 1) of tweejarige (level 2) erkende, NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding equine geassisteerde coach® volgde;
  • gecertificeerd is om zowel met als zonder paarden veranderingsprocessen op professionele wijze weet te begeleiden;
  • investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak door middel van regelmatige deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten en intervisie;
  • zich conformeert aan de beroepscode – werkt volgens het beroepsprofiel en de ethische code;
  • deelneemt aan een klachtenregeling en/of erkende Wkkgz-geschillencommissie, ten behoeve van transparantie en integriteit;
  • een goede, op het werken met paarden afgestemde, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft.

Vergoedingsmogelijkheden

Vergoeding door zorgverzekeraars

Veel coaches en therapeuten worden vergoed vanuit bijvoorbeeld WMO, PGB, gemeente of zorg­verzekeraars, al dan niet vanuit het aanvullende pakket.
Zij zijn hier te vinden, en op de kaart van Nederland aangegeven met een gele ster.

Keulseweg Foundation

De Keulseweg Foundation is opgericht om equine geassisteerde coachsessies bij een KREAC geregistreerde coach of therapeut mogelijk te maken voor kinderen en volwassenen met te weinig financiële draagkracht om die sessies zelf te kunnen betalen. Mogelijk kunnen we een bijdrage doen aan jouw traject? Neem daarvoor contact op met je coach.

Certificatie

Informatie over de verschillende niveaus, de certificatiestatus en de praktijkervaring vindt u onder het kopje certificatie en kwaliteit

.

KREACruitercoach

Educatief centrum Keulseweg

Educatief centrum Keulseweg voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs, is ingeschreven in het CRKBO en bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.
De opleiding equine geassisteerde coach® level 1 is de enige opleiding voor coachen met hulp van paarden in nederland die al sinds 2010 door de NOBCO/EMCC EQA-geaccrediteerd is op practitioner niveau en Post-HBO erkend is door het CPION.

EQA NOBCO EQA

© 2009- 2023 KREAC | Keulseweg B.V.