Certificatie en kwaliteit

KREAC kent verschillende registraties:

KREAClevel1 KREAClevel2 KREACkindercoach KREAClevel3

Level 1
De level 1 coach heeft de 1 jarige opleiding equine assisted coach level 1 voltooid.

Level 2
De level 2 coach heeft de 2 jarige opleiding equine assisted coach level 2 voltooid.

Kindercoach
De kindercoach heeft na de opleiding equine assisted coach level 1 of 2 ook het specialisatiejaar equine assisted kindercoach voltooid.

Level 3
De level 3 coach heeft minimaal de twee-jarige opleiding equine assisted coach level 2 of equine assisted kindercoach voltooid en daarnaast de opleiding Psycho­sociale Basis­kennis (of heeft ontheffing daarvoor door andere opleiding).

Praktijkervaring

Onder het logo met de certifcatieaanduiding is de praktijkervaring van de coach (naar eigen opgave) te vinden, aangegeven met een lettercode:

A

25 uur (16 sessies – ingebouwd in level 1)

B

75 uur (50 sessies – ingebouwd in level 1 + 2)

C

minimaal 150 uur (100 sessies)

D

minimaal 300 uur (200 sessies)

E

minimaal 450 uur (300 sessies en meer)

Kwaliteitssysteem

De opdrachtgever die op zoek is naar kwaliteit, professionaliteit en integriteit, vindt in het KREAC gecertificeerde equine assisted coaches die zowel met als zonder paarden werken.

Om deze kwaliteit en professionaliteit te kunnen waarborgen neemt de geregistreerde coach deel aan het kwaliteitssysteem en investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak. Door middel van regelmatige deelname aan minimaal 20 uur deskundigheidsbevorderende activiteiten per jaar en een driejaarlijkse certificatie-update worden kennis en functioneren onderhouden, getoetst, opgefrist en vernieuwd.


© 2009- 2020 Educatief centrum Keulseweg