Certificatie en kwaliteit

KREAC kent verschillende registraties:

KREAClevel1 KREAClevel2 KREACkindercoach KREAClevel3 KREACruitercoach

Level 1
De level 1 coach of therapeut heeft de 1 jarige opleiding equine assisted coach of therapeut level 1 voltooid.

Level 2
De level 2 coach of therapeut heeft de 2 jarige opleiding equine assisted coach of therapeut level 2 voltooid.

Kindercoach
De kindercoach of therapeut heeft na de opleiding equine assisted coach of therapeut level 1 of 2 ook het specialisatiejaar equine assisted kindercoach voltooid.

Level 3
De level 3 therapeut heeft de 4 jarige opleiding equine assisted therapeut level 3 voltooid.

Ruitercoach
De ruitercoach heeft naast een instructeursopleiding ook de opleiding equine assisted coach of coachskills voor instructeurs afgerond. De ruitercoaches vind je op deze pagina.

Praktijkervaring

Onder het logo met de certifcatieaanduiding is de praktijkervaring van de coach of therapeut (naar eigen opgave) te vinden, aangegeven met een lettercode:

A

25 uur (ingebouwd in level 1)

B

75 uur (ingebouwd in level 1 + 2)

C

minimaal 150 uur (±100 sessies)

D

minimaal 300 uur (±200 sessies)

E

minimaal 450 uur (±300 sessies en meer)

Kwaliteitssysteem

De opdrachtgever die op zoek is naar kwaliteit, professionaliteit en integriteit, vindt in het KREAC gecertificeerde equine geassisteerde coaches en therapeuten die zowel met als zonder paarden werken.

Om deze kwaliteit en professionaliteit te kunnen waarborgen neemt de geregistreerde coach of therapeut deel aan het kwaliteitssysteem en investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak. Door middel van regelmatige deelname aan minimaal 20 uur deskundigheidsbevorderende activiteiten per jaar.
Deze na-en bijscholing wordt gewaarborgd door en bijgehouden in de verplichte aansluiting bij een passende beroepsvereniging.

Certificatie-update

Waaronder een driejaarlijkse certificatie-update waarin kennis en functioneren met betrekking tot de methodiek en grondhouding van equine assisted coaching en therapie wordt onderhouden, getoetst, opgefrist en vernieuwd.


© 2009- 2023 KREAC | Keulseweg B.V.