Registratie in het KREAC kent drie verschillende niveaus:

KREAClevel1 KREAClevel2 KREACbasislid

Level 1
De level 1 coach heeft de 1 jarige opleiding equine assisted coach level 1 voltooid en neemt deel aan het kwaliteitssysteem.

Level 2
De level 2 coach heeft de 2 jarige opleiding equine assisted coach level 2 voltooid en neemt deel aan het kwaliteitssysteem.

Basislid
Een basislid neemt geen deel aan het kwaliteitssysteem.

KREACkindercoach

Kindercoach
De kindercoach heeft na de opleiding equine assisted coach level 1 of 2 ook het specialisatiejaar equine assisted kindercoach voltooid.

Praktijkervaring

Onder het logo met de certifcatieaanduiding is de praktijkervaring van de coach (naar eigen opgave) te vinden, aangegeven met een lettercode:

A

25 uur (16 sessies – ingebouwd in level 1)

B

75 uur (50 sessies – ingebouwd in level 1 + 2)

C

minimaal 150 uur (100 sessies)

D

minimaal 300 uur (200 sessies)

E

minimaal 450 uur (300 sessies en meer)

Kwaliteitssysteem

De opdrachtgever die op zoek is naar kwaliteit, professionaliteit en integriteit, vindt in het KREAC gecertificeerde equine assisted coaches die zowel met als zonder paarden werken.

Om deze kwaliteit en professionaliteit te kunnen waarborgen neemt de als level 1 of 2 geregistreerde coach deel aan het kwaliteitssysteem en investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak. Door middel van regelmatige deelname aan minimaal 20 uur deskundigheidsbevorderende activiteiten per jaar en een driejaarlijkse certificatie-update worden kennis en functioneren onderhouden, getoetst, opgefrist en vernieuwd.


© 2009- Educatief centrum Keulseweg