welkom | beroepscode | beroepsprofiel

Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel voor equine assisted coaches biedt een standaard en structuur voor coachsessies. Het biedt een kader voor de praktijk, dat de equine assisted coach voldoende vrijheid biedt om op eigen wijze invulling te geven aan het vak door de inzet van creativiteit, verschillende coachstijlen, aanvullende capaciteiten en specialismen.

Equine assisted coaching

Bij equine assisted coaching wordt de hulp van paarden ingeroepen bij het coachen van mensen. Coach en paard werken samen om de coachee te stimuleren over zichzelf en anderen na te denken en zijn eigen oplossing te vinden door middel van ervaringsgericht leren.
De primaire taak van equine assisted coaching daarbij is het faciliteren, opzetten en begeleiden van activiteiten met paarden die leiden tot zelfonderzoek van de coachee, en daarbij zorg te dragen voor de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachee als paard.

De coachsessie

 • In een equine assisted coachsessie faciliteert en begeleidt een equine assisted coach activiteiten die de coachee met het paard uitvoert. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten zal de equine assisted coach de coachee aanzetten tot zelfreflectie door middel van open vraagstelling. Het is in dit proces niet van belang of een activiteit succesvol wordt uitgevoerd, de beleving van de coachee staat centraal.
 • De equine assisted coach draagt daarbij zorg voor de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachee als paard.
 • De focus ligt op het ontwikkelingsproces van de mens en niet op het trainen van het paard.
 • De activiteiten vinden plaats op de grond, naast het paard, en dus niet op het paard.
 • Bij equine assisted coachsessies gaat het vooral om de relatie tussen het paard en de coachee. Het paard brengt de verandering bij de coachee teweeg. De equine assisted coach faciliteert slechts, creëert leerkansen door activiteiten op te zetten en helpt bij de bewustwording.

Locatie

 • Equine assisted coachsessies vinden plaats op een locatie waar privacy, vertrouwelijkheid en emotionele en fysieke veiligheid voor mens en paard gewaarborgd zijn.

Paard(en)

 • Er wordt niet gewerkt met paarden die om welke reden dan ook geleerd hebben dat ze zich gericht agressief jegens mensen moeten gedragen.
 • De equine assisted coach stemt activiteiten en fysieke en psychische belasting af op de fysieke en psychische mogelijkheden van het paard.
 • Voorafgaand en na een sessie zal de nodige voor- en nazorg aan het paard besteed worden.
 • De equine assisted coach draagt zorg voor gezondheid en welbevinden van het paard waarmee hij werkt.
 • Zowel uit veiligheids- als uit welzijns- en gezondheidsoverwegingen werkt de equine assisted coach met paarden die een leven leiden waarbij wordt voldaan aan de basisbehoeften van het paard: buitenlucht, bewegingsvrijheid, direct contact met soortgenoten en toegang tot voldoende (ruw)voer.

Team

 • De equine assisted coach is aangesloten bij het kwaliteitsregister equine assisted coaches (KREAC) en conformeert zich aan de beroepscode.
 • De equine assisted coach en het paard werken samen in alle equine assisted coachsessies. Bij het coachen van meer dan twee coachees zal de equine assisted coach de hulp inroepen van een collega om de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachee(s) als paard(en) te kunnen waarborgen.
 • De equine assisted coach werkt vanuit een open houding, wat inhoudt dat hij:
  • waarneemt zonder be- en veroordeling, zonder etiketten te plakken;
  • oprecht, authentiek en geïnteresseerd is in wat de coachee beweegt en bezighoudt;
  • erkent dat coachee en coach volkomen gelijkwaardig zijn;
  • niet de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het veranderingsproces van de coachee.
 • De equine assisted coach heeft ten minste de opleiding equine assisted coach level 1 succesvol afgerond en onderhoud zijn vakbekwaamheid d.m.v. deskundigheidsbevorderende activiteiten.

© 2009- 2019 Educatief centrum Keulseweg