welkom | kaart | zoekfunctie

Mildred Anna Middendorp

Taal van de Paarden

Contactgegevens
2271 SN Voorburg
Telefoon 0618141384


Coachlocatie

Stompwijkseweg 20 c
2266 GE Leidschendam
Landgraaf in Limburg

Praktijkervaring: B

Geboortedatum:

9-12-1961

Doelgroep:

Voor iedereen die in zijn eigen kracht gezet wil worden en hier (tijdelijk) hulp bij nodig heeft
Volwassenen en jongeren met een van oorsprong niet Nederlandse achtergrond (migranten, vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel en ongedocumenteerden (illegalen)
Mannen en jongens met problemen rond zingeving
Volwassenen en jongeren die problemen ondervinden door een psychische aandoening
Teams van zorg en welzijn instellingen, kunst en cultuur instellingen en ngo's

Thema(s):

Participatie, emancipatie
Weerbaarheid en re-integratie
Faalangst en zelfontplooiing
Communicatie en grenzen stellen
Vertrouwen en relaties
Talentontwikkeling
Preventie
Erbij horen
Eigenwaarde

Afgeronde opleiding(en):

Maatschappelijk werker
Mensenrechtenlobbyist
Equine assisted coaching level 1 en 2 (Keulseweg)

Als hulpverlener / begeleider en mensenrechtenlobbyist ben ik zo’n dertig jaar aan het werk voor en met mensen uit andere culturen, arbeidsmigranten en vluchtelingen in Nederland. Niet altijd maar vaak wel vluchtten zij voor oorlog, onderdrukking en armoede.
In Nederland leven ze daarna een leven van ‘niet helemaal hier zijn’ maar ook niet meer ‘daar zijn’. Het gevoel van je ‘ergens thuis’ te voelen en je daardoor beschermd weten is voor velen van hen een flinterdun gegeven. Het moeten voldoen aan verwachtingen, normen en waarden hier in Nederland en aan die van hun land van oorsprong splijt hen als het ware doormidden en stelt hen voor de opdracht een herijking te plegen over de meest essentiële vragen die een mens zichzelf kan stellen:
wie ben ik?
wat kan ik?
wat wil ik?
Een dergelijke herijking, een zelfonderzoek naar eigen houding en gedrag, gevoelens en gedachten is voor ieder mens van toepassing als het gaat om patronen waar aan vastgehouden wordt omdat er verwarring is of (nog) geen uitzicht op iets anders.

Door gebruik te maken van de EAC methode wil ik mensen begeleiden op hun weg naar herijking en emancipatie. Naar een leven waarin hun basis versterkt wordt. Waar achterhaalde, soms ook culturele en religieus gerelateerde patronen een andere plek krijgen om daarna losgelaten te worden. Zo kan er ruimte ontstaan voor beweging, verplaatsing en vernieuwing zonder dat de basis te verliezen.

Waarom paarden?

De kracht van het coachen met hulp van paarden ligt voor mij in de stilte en het niet weten. Paarden maken weinig geluid. Ze communiceren grotendeels via lichaamstaal, paardentaal dus. Soms hinniken ze ter begroeting of snuiven ze bij angst maar meestal weten we echt niet waarom een paard reageert zoals die reageert.Het 'niet weten' en de 'stilte' die ontstaat als er geluisterd wordt zijn twee krachtige elementen voor zelfonderzoek.
Het kan de stilte buiten je zijn maar nog meer die van binnen.
Want wat dient zich aan als je werkelijk stil bent?
Is dat blijdschap, dankbaarheid en zachtheid... of verdriet, angst en verwarring?
Maakt de stilte je sterk of juist zwak ....en wat betekent dat eigenlijk, sterk zijn, zwak zijn, moedig of bang?
Paarden zijn goede luisteraars en voelen aan wat zich aandient of al beweegt in jou. Zonder iets van je te willen en zonder oordeel geven zij je wat nodig is.

Aantal beschikbare paarden:

1 - 5

Werkadres:

Werkt op eigen locatie:
nee
Bespreekruimte binnen:
ja
Buitenruimte overdekt:
ja (Zoetermeer)
Locatie beschikbaar voor andere coaches:
nee

Op locatie:

Werkt op locatie:
ja
Kan paard meenemen:
neeLaatste certificatie:
2016 (Level 2)
Hercertificatie: 2019