welkom | kaart | zoekfunctie

Carmen Maurer

Leerdier, coaching & pedagogische begeleiding

Contactgegevens
3958 HL Amerongen
Telefoon 0343453357


Coachlocatie

Stokweg 9
3911 TL Rhenen

Praktijkervaring: B

Geboortedatum:

7-10-1967

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en volwassenen vanaf 6 jaar. Specifieke ervaring met kinderen en jongeren met autisme. Doordat er dieren bij de sessies aanwezig zijn is deze vorm van coaching en pedagogische begeleiding zeer geschikt voor mensen die moeilijk praten, mensen met psychosociale noden, mensen die “therapie-moe” zijn en voor mensen die minder vanuit hun ratio en meer vanuit hun gevoel willen gaan handelen. De natuurlijke omgeving en het contact met dieren kan mensen helpen om tot rust te komen, meer zelfinzicht te krijgen en zich bewust te worden van de eigen persoonlijkheid, het eigen lichaam, behoeften en gevoelens.

Thema(s):

Sociaal-emotionele problemen, rouw- en verliesverwerking, levensloopvragen, loopbaanbegeleiding

Aanvullende disciplines:

Pedagogiek, wandelcoaching, pedagogische begeleiding en coaching met de hulp van honden, baas-hond coaching.

Afgeronde opleiding(en):

Ecologische pedagogiek, coaching en counseling, kindercoaching, equine assisted coach Level 1 en 2 en equine assisted kindercoach (Keulseweg) Diverse paarden en hond gerichte opleidingen m.b.t. omgang en gedrag. (Zie persoonlijk LinkedIn profiel),

Andere lidmaatschappen:

EQ experience

Leerdier coaching & pedagogische begeleiding
Leerdier is een praktijk voor (paarden)coaching en pedagogische begeleiding. Ervaringsgericht leren voor kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren en volwassenen. De pedagogische begeleiding vindt plaats vanuit een holistische visie, het gedachtengoed van de Ecologische pedagogiek en Gestalttherapie. Er wordt gewerkt vanuit gelijkwaardigheid, respect en met aandacht voor het welzijn van mens en dier. De deelnemer staat centraal en heeft een grote invloed op de inhoud van de sessie. Met behulp van het paard wordt er gewerkt aan leerdoelen. De activiteiten zijn gericht op het doen, ervaren en experimenteren binnen ieders mogelijkheden. Centraal bij Leerdier staan de begrippen Rust, Vrijheid en Ruimte. Rust om je bewust te zijn van wat is. Vrijheid om te ontdekken en te experimenteren Ruimte om te leren. Carmen Maurer is de oprichtster van Leerdier. Zij is afgestudeerd ecologisch pedagoog en gediplomeerd equine-assisted coach. De paarden Tijdens de sessies kan er gewerkt worden met verschillende paarden. Deze verschillen in grootte, ras, leeftijd en karakter. De paarden zijn goed opgevoed, maar er wordt niet gewerkt met aangeleerd gedrag. De paarden mogen gewoon paard zijn. Het welzijn van de paarden die ingezet worden is belangrijk. Paarden zijn alleen geschikt om mee te begeleiden wanneer er aan hun basisbehoeften is voldaan en ze zelf in balans zijn. De paarden van Leerdier worden zo natuurlijk mogelijk gehouden. Ze leven in een sociale groep en staan zoveel mogelijk in de wei.

Aantal beschikbare paarden:

3

Werkadres:

Werkt op eigen locatie:
ja
Bespreekruimte binnen:
ja
Buitenruimte overdekt:
ja
Locatie beschikbaar voor andere coaches:
nee

Op locatie:

Werkt op locatie:
ja
Kan paard meenemen:
neeLaatste certificatie:
2016 (Kindercoach)
Hercertificatie: 2019