Op deze website vindt u gecertificeerde equine assisted coaches en therapeuten die zowel met als zonder paarden werken en die middels hun registratie in het kwaliteitsregister aangeven belang te hechten aan kwaliteit, professionaliteit en integriteit.

Vind een coach

U kunt op verschillende manieren zoeken naar een coach: op naam, op locatie, op specialisme of via de zoekfunctie.

Kiezen voor een in het KREAC geregistreerde coach betekent

Kiezen voor een equine assisted coach die:

  • de minimaal eenjarige (level 1) of tweejarige (level 2) erkende, NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding equine assisted coach® volgde;
  • een gecertificeerd coach is die zowel met als zonder paarden veranderingsprocessen op professionele wijze weet te begeleiden;
  • investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak door middel van regelmatige deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten;
  • zich conformeert aan de beroepscode – werkt volgens het beroepsprofiel en de ethische code;
  • deelneemt aan de klachtenregeling van KREAC ten behoeve van transparantie en integriteit.

Certificatie

Informatie over de verschillende niveaus, de certificatiestatus en de praktijkervaring vindt u onder het kopje certificatie en kwaliteit.

Educatief centrum Keulseweg

Educatief centrum Keulseweg voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en is ingeschreven in het CRKBO.
De opleiding equine assisted coach® level 1 is de enige opleiding voor coachen met hulp van paarden in nederland die al sinds 2010 door de NOBCO/EMCC EQA-geaccrediteerd is op practitioner niveau. De opleiding equine assisted kindercoach is geaccrediteerd door het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).


CRKBO EQA EMCC NOBCO SKJ

© 2009- 2017 Educatief centrum Keulseweg